Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0988613-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 1 476 Revenue Down
Finansiella kostnader: 21 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 79 Revenue Up
Balansomslutning: 1 521 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5
Kortfristiga skulder: 389 Revenue Up
Justerat eget kapital: 513 Revenue Up
Aktiekapital: 3
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 33,7% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 5,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 1,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,6%
Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 1 613
Finansiella kostnader: 17
Resultat efter finansnetto: 51
Balansomslutning: 1 527
Kortfristiga skulder: 409
Justerat eget kapital: 512
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 17

Nyckeltal

Soliditet: 33,5%
Omsättning per anställd: 95
Lönsamhet: 3,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,5%