Laps A/S
Sønder Allé 33
DK-8000 Århus C
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86121426
Fax: +45 86198315

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: 729
Balansomslutning: 3 755
Omsättningstillgångar: 2 652
Kortfristiga skulder: 2 259
Justerat eget kapital: 1 497
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 11

Nyckeltal

Soliditet: 39,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 48,7%
Balanslikviditet: 117,4%