Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1547630-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 33 611 Revenue Up
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 3 251 Revenue Up
Balansomslutning: 32 843 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 204 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 11 023 Revenue Up
Justerat eget kapital: 20 475 Revenue Up
Aktiekapital: 16 819
Antal anställda: 188 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 62,3% Revenue Down
Omsättning per anställd: 179 Revenue Down
Lönsamhet: 9,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 1,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,9% Revenue Down
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 56 922
Finansiella kostnader: 9
Resultat efter finansnetto: 427
Balansomslutning: 37 223
Omsättningstillgångar: 1 260
Kortfristiga skulder: 14 010
Justerat eget kapital: 20 852
Aktiekapital: 16 819
Antal anställda: 251

Nyckeltal

Soliditet: 56,0%
Omsättning per anställd: 227
Lönsamhet: 0,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,0%
Balanslikviditet: 9,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,2%