Lampefeber A/S
Lilleringvej 30
DK-8462 Harlev J
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86361722
Fax: +45 86181429

Bokslut 201506
Resultat efter finansnetto: 931
Balansomslutning: 13 651
Omsättningstillgångar: 12 879
Kortfristiga skulder: 4 521
Justerat eget kapital: 9 116
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 66,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,2%
Balanslikviditet: 284,9%