Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0216408-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201608
Antal månader: 12
Omsättning: 2 836 Revenue Down
Finansiella kostnader: 73 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 87 Revenue Up
Balansomslutning: 2 141 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 921 Revenue Up
Justerat eget kapital: 172 Revenue Up
Aktiekapital: 3

Nyckeltal

Soliditet: 8,0% Revenue Up
Lönsamhet: 3,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 50,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,5% Revenue Up
Bokslut 201708
Antal månader: 12
Omsättning: 2 500
Finansiella kostnader: 64
Resultat efter finansnetto: 71
Balansomslutning: 2 138
Omsättningstillgångar: 44
Kortfristiga skulder: 864
Justerat eget kapital: 214
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 26

Nyckeltal

Soliditet: 10,0%
Omsättning per anställd: 96
Lönsamhet: 2,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 33,2%
Balanslikviditet: 5,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,3%