Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0655536-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 466 Revenue Down
Finansiella kostnader: 4 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -29 Revenue Up
Balansomslutning: 214 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 8 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 111 Revenue Down
Justerat eget kapital: -38 Revenue Down
Aktiekapital: 19
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: -17,8% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: -6,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 76,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 7,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -11,7% Revenue Up
Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 303
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 7
Balansomslutning: 243
Omsättningstillgångar: 58
Kortfristiga skulder: 49
Justerat eget kapital: 101
Aktiekapital: 34
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 41,6%
Omsättning per anställd: 152
Lönsamhet: 2,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,9%
Balanslikviditet: 118,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,7%