Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0920470-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 1 234 Revenue Down
Finansiella kostnader: 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 284 Revenue Down
Balansomslutning: 1 911 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 302 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 65 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 834 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 96,0% Revenue Up
Omsättning per anställd: 176 Revenue Down
Lönsamhet: 23,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 464,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,9% Revenue Down
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 1 137
Resultat efter finansnetto: 217
Balansomslutning: 1 924
Omsättningstillgångar: 373
Kortfristiga skulder: 64
Justerat eget kapital: 1 859
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 96,6%
Omsättning per anställd: 162
Lönsamhet: 19,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,7%
Balanslikviditet: 582,8%