Kontorsupermarked A/S
Søren Frichs Vej 3
DK-8000 Århus C
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 87314700
Fax: +45 87314710

Bokslut 201603
Resultat efter finansnetto: 4 025
Balansomslutning: 19 396
Omsättningstillgångar: 13 811
Kortfristiga skulder: 15 005
Justerat eget kapital: 4 015
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 75

Nyckeltal

Soliditet: 20,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 100,2%
Balanslikviditet: 92,0%