Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0708760-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 889 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 14 Revenue Up
Balansomslutning: 685 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 17 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 488 Revenue Down
Justerat eget kapital: 49 Revenue Down
Aktiekapital: 35
Antal anställda: 14 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 7,2% Revenue Down
Omsättning per anställd: 64 Revenue Down
Lönsamhet: 1,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 28,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 3,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,0% Revenue Up
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 852
Resultat efter finansnetto: -8
Balansomslutning: 606
Omsättningstillgångar: 25
Kortfristiga skulder: 419
Justerat eget kapital: 50
Aktiekapital: 35
Antal anställda: 12

Nyckeltal

Soliditet: 8,3%
Omsättning per anställd: 71
Lönsamhet: -0,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -16,0%
Balanslikviditet: 6,0%