Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556725-5038

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 591 Revenue Down 2 092 Revenue Up 1 455
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down 1 1
Resultat efter finansnetto: -4 Revenue Down 280 Revenue Up -213
Balansomslutning: 465 Revenue Down 715 Revenue Up 371
Omsättningstillgångar: 465 Revenue Down 715 Revenue Up 371
Kortfristiga skulder: 221 Revenue Down 264 Revenue Up 155
Justerat eget kapital: 244 Revenue Down 451 Revenue Up 216
Aktiekapital: 111 111 111
Antal anställda: 2 2 2

Nyckeltal

Soliditet: 52,5% Revenue Down 63,1% Revenue Up 58,2%
Omsättning per anställd: 796 Revenue Down 1 046 Revenue Up 728
Lönsamhet: -0,3% Revenue Down 13,4% Revenue Up -14,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,6% Revenue Down 62,1% Revenue Up -98,6%
Balanslikviditet: 210,4% Revenue Down 270,8% Revenue Up 239,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9% Revenue Down 39,3% Revenue Up -57,1%
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 1 591
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: -4
Balansomslutning: 465
Omsättningstillgångar: 465
Kortfristiga skulder: 221
Justerat eget kapital: 244
Aktiekapital: 111
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 52,5%
Omsättning per anställd: 796
Lönsamhet: -0,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,6%
Balanslikviditet: 210,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9%