Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 999 591 477

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201912 201812 201712
Omsättning: 13 490 Revenue Up 13 221 Revenue Down 15 486
Finansiella kostnader: 43 Revenue Up 34 Revenue Down 42
Resultat efter finansnetto: -1 486 Revenue Up -1 601 Revenue Down 3 059
Balansomslutning: 6 119 Revenue Up 6 011 Revenue Down 8 159
Omsättningstillgångar: 5 721 Revenue Up 5 463 Revenue Down 7 608
Kortfristiga skulder: 2 969 Revenue Up 2 266 Revenue Down 4 052
Justerat eget kapital: 1 530 Revenue Down 3 016 Revenue Down 3 927
Aktiekapital: 100 100 100
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 25,0% Revenue Down 50,2% Revenue Up 48,1%
Lönsamhet: -11,0% Revenue Up -12,1% Revenue Down 19,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -97,1% Revenue Down -53,1% Revenue Down 77,9%
Balanslikviditet: 192,7% Revenue Down 241,1% Revenue Up 187,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -23,6% Revenue Up -26,1% Revenue Down 38,0%
Bokslut 201912
Omsättning: 13 490
Finansiella kostnader: 43
Resultat efter finansnetto: -1 486
Balansomslutning: 6 119
Omsättningstillgångar: 5 721
Kortfristiga skulder: 2 969
Justerat eget kapital: 1 530
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 25,0%
Lönsamhet: -11,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -97,1%
Balanslikviditet: 192,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -23,6%