Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0134126-1

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 910 Revenue Up
Finansiella kostnader: 5 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 21 Revenue Up
Balansomslutning: 211 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 5 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 137 Revenue Up
Justerat eget kapital: -46 Revenue Down
Aktiekapital: 9
Antal anställda: 20

Nyckeltal

Soliditet: -21,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 46 Revenue Up
Lönsamhet: 2,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -45,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 3,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,3% Revenue Up
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Finansiella kostnader: 5
Resultat efter finansnetto: -14
Balansomslutning: 189
Omsättningstillgångar: 5
Kortfristiga skulder: 129
Justerat eget kapital: -60
Aktiekapital: 9

Nyckeltal

Soliditet: -31,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 23,3%
Balanslikviditet: 3,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -4,8%