Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0925882-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 502 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 19 Revenue Up
Balansomslutning: 278 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 11 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 97 Revenue Up
Justerat eget kapital: 129 Revenue Up
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 9 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 46,4% Revenue Down
Omsättning per anställd: 56 Revenue Up
Lönsamhet: 3,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 11,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,8% Revenue Up
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 194
Resultat efter finansnetto: -57
Balansomslutning: 177
Omsättningstillgångar: 31
Kortfristiga skulder: 75
Justerat eget kapital: 63
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 35,6%
Omsättning per anställd: 48
Lönsamhet: -29,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -90,5%
Balanslikviditet: 41,3%