Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0822821-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201610
Antal månader: 12
Omsättning: 1 458 Revenue Up
Finansiella kostnader: 16 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 87 Revenue Up
Balansomslutning: 1 195 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 278 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 389 Revenue Up
Justerat eget kapital: 239 Revenue Up
Aktiekapital: 3
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 20,0% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 6,0% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 36,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 71,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,6% Revenue Down
Bokslut 201710
Antal månader: 12
Omsättning: 1 508
Finansiella kostnader: 13
Resultat efter finansnetto: 77
Balansomslutning: 1 011
Omsättningstillgångar: 210
Kortfristiga skulder: 348
Justerat eget kapital: 293
Aktiekapital: 3

Nyckeltal

Soliditet: 29,0%
Lönsamhet: 5,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 26,3%
Balanslikviditet: 60,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,9%