Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0638416-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201608
Antal månader: 12
Omsättning: 1 173 Revenue Up
Finansiella kostnader: 2 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 89 Revenue Down
Balansomslutning: 1 000 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 112 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 161 Revenue Down
Justerat eget kapital: 810 Revenue Up
Aktiekapital: 3
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 81,0% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 7,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 69,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,1% Revenue Down
Bokslut 201708
Antal månader: 12
Omsättning: 1 220
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 76
Balansomslutning: 939
Omsättningstillgångar: 98
Kortfristiga skulder: 121
Justerat eget kapital: 805
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 14

Nyckeltal

Soliditet: 85,7%
Omsättning per anställd: 87
Lönsamhet: 6,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,4%
Balanslikviditet: 81,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,2%