Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1506759-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201604
Antal månader: 12
Omsättning: 485 Revenue Up
Finansiella kostnader: 6 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -9 Revenue Up
Balansomslutning: 172 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 0
Kortfristiga skulder: 114 Revenue Up
Justerat eget kapital: 4 Revenue Down
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 6 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 2,3% Revenue Down
Omsättning per anställd: 81 Revenue Up
Lönsamhet: -1,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -225,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -1,7% Revenue Up
Bokslut 201704
Antal månader: 12
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: -1
Balansomslutning: 161
Kortfristiga skulder: 103
Justerat eget kapital: 17
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 10,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -5,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,2%