Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0959951-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 6 600 Revenue Up
Finansiella kostnader: 35 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 16 Revenue Up
Balansomslutning: 2 355 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 7 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 961 Revenue Up
Justerat eget kapital: 202 Revenue Up
Aktiekapital: 210
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 8,6% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 0,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 0,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,2% Revenue Up
Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 6 975
Finansiella kostnader: 39
Resultat efter finansnetto: 29
Balansomslutning: 2 840
Omsättningstillgångar: 36
Kortfristiga skulder: 2 362
Justerat eget kapital: 231
Aktiekapital: 210

Nyckeltal

Soliditet: 8,1%
Lönsamhet: 0,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,6%
Balanslikviditet: 1,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,4%