Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0833188-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 3 704 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 50 Revenue Down
Balansomslutning: 1 214 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 592 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 529 Revenue Up
Justerat eget kapital: 685 Revenue Down
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 56,4% Revenue Down
Lönsamhet: 1,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 111,9% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,1% Revenue Down
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 3 022
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: -199
Balansomslutning: 800
Omsättningstillgångar: 202
Kortfristiga skulder: 277
Justerat eget kapital: 522
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 25

Nyckeltal

Soliditet: 65,2%
Omsättning per anställd: 121
Lönsamhet: -6,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -38,1%
Balanslikviditet: 72,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -24,0%