KPA Pensionsförsäkring AB
SE-106 85 Stockholm
Besöksadress:
Östgötagatan 90
SE-116 64 Stockholm
Kommun: Stockholm
Län: Stockholms län
Fax: +46 (0)8-6602812

Bokslut 201512
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: 4 279 000
Balansomslutning: 143 207 000

Nyckeltal