Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556630-5602

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 879 Revenue Up 634 Revenue Down
Finansiella kostnader: 87 Revenue Down 92 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -381 Revenue Down -305 Revenue Up
Balansomslutning: 2 553 Revenue Up 2 535 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 772 Revenue Up 673 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 322 Revenue Up 285 Revenue Down
Justerat eget kapital: 150 Revenue Up 131 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 1 1

Nyckeltal

Soliditet: 5,9% Revenue Up 5,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 879 Revenue Up 634 Revenue Down
Lönsamhet: -43,3% Revenue Up -48,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -254,0% Revenue Down -232,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 239,8% Revenue Up 236,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -11,5% Revenue Down -8,4% Revenue Up
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 879
Finansiella kostnader: 87
Resultat efter finansnetto: -381
Balansomslutning: 2 553
Omsättningstillgångar: 772
Kortfristiga skulder: 322
Justerat eget kapital: 150
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 5,9%
Omsättning per anställd: 879
Lönsamhet: -43,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -254,0%
Balanslikviditet: 239,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -11,5%