Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556081-6653

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 (koncern) 201712 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 108 647 Revenue Up 909 482 Revenue Up 788 490
Finansiella kostnader: 11 273 Revenue Down 14 842 Revenue Up 11 208
Resultat efter finansnetto: 105 265 Revenue Up 60 487 Revenue Up 54 698
Balansomslutning: 872 505 Revenue Up 782 618 Revenue Up 585 642
Omsättningstillgångar: 321 939 Revenue Up 275 830 Revenue Up 235 481
Kortfristiga skulder: 330 596 Revenue Down 396 357 Revenue Up 257 394
Justerat eget kapital: 305 552 Revenue Up 238 468 Revenue Up 207 214
Aktiekapital: 19 600 19 600 19 600
Antal anställda: 870 Revenue Up 854 Revenue Up 622

Nyckeltal

Soliditet: 35,0% Revenue Up 30,5% Revenue Down 35,4%
Omsättning per anställd: 1 274 Revenue Up 1 065 Revenue Down 1 268
Lönsamhet: 9,5% Revenue Up 6,7% Revenue Down 6,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,5% Revenue Up 25,4% Revenue Down 26,4%
Balanslikviditet: 97,4% Revenue Up 69,6% Revenue Down 91,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,4% Revenue Up 9,6% Revenue Down 11,3%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 1 108 647
Finansiella kostnader: 11 273
Resultat efter finansnetto: 105 265
Balansomslutning: 872 505
Omsättningstillgångar: 321 939
Kortfristiga skulder: 330 596
Justerat eget kapital: 305 552
Aktiekapital: 19 600
Antal anställda: 870

Nyckeltal

Soliditet: 35,0%
Omsättning per anställd: 1 274
Lönsamhet: 9,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,5%
Balanslikviditet: 97,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,4%