Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 963 261 535

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201912 201812
Omsättning: 54 527 Revenue Up 52 592 Revenue Up
Finansiella kostnader: 560 Revenue Up 255 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 6 505 Revenue Down 6 799 Revenue Up
Balansomslutning: 18 786 Revenue Down 19 322 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 18 322 Revenue Down 18 802 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 9 485 Revenue Down 11 095 Revenue Up
Justerat eget kapital: 9 301 Revenue Up 8 227 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 14
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 49,5% Revenue Up 42,6% Revenue Up
Omsättning per anställd: 3 757 Revenue Up
Lönsamhet: 11,9% Revenue Down 12,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 69,9% Revenue Down 82,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 193,2% Revenue Up 169,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 37,6% Revenue Up 36,5% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 54 527
Finansiella kostnader: 560
Resultat efter finansnetto: 6 505
Balansomslutning: 18 786
Omsättningstillgångar: 18 322
Kortfristiga skulder: 9 485
Justerat eget kapital: 9 301
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 49,5%
Lönsamhet: 11,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 69,9%
Balanslikviditet: 193,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 37,6%