Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 971 231 580

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 3 405 Revenue Down 6 149 Revenue Up
Finansiella kostnader: 12 944 Revenue Up 4 180 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 7 943 Revenue Down 21 614 Revenue Down
Balansomslutning: 322 806 Revenue Down 331 462 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 196 983 Revenue Up 195 281 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 971 Revenue Down 17 199 Revenue Up
Justerat eget kapital: 320 614 Revenue Up 314 027 Revenue Down
Aktiekapital: 10 735 10 735
Antal anställda:
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 99,3% Revenue Up 94,7% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 233,3% Revenue Down 351,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,5% Revenue Down 6,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 9.994,1% Revenue Up 1.135,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,5% Revenue Down 7,8% Revenue Down
Bokslut 201812
Omsättning: 3 405
Finansiella kostnader: 12 944
Resultat efter finansnetto: 7 943
Balansomslutning: 322 806
Omsättningstillgångar: 196 983
Kortfristiga skulder: 1 971
Justerat eget kapital: 320 614
Aktiekapital: 10 735
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 99,3%
Lönsamhet: 233,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,5%
Balanslikviditet: 9.994,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,5%