Jahr Gruppen AS
Postboks 7043 St. Olavsplass
NO-0130 Oslo
Besöksadress:
St. Olavs gate 28
NO-0166 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22982910

Bokslut 201612
Omsättning: 2 467
Finansiella kostnader: 5 321
Resultat efter finansnetto: -4 797
Balansomslutning: 341 683
Omsättningstillgångar: 46 678
Kortfristiga skulder: 946
Justerat eget kapital: 180 717
Aktiekapital: 1 010
Antal anställda: 3
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 52,9%
Omsättning per anställd: 822
Lönsamhet: -194,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -2,7%
Balanslikviditet: 4.934,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,2%