Jahr Eiendomsselskap AS
Postboks 7043 St. Olavsplass
NO-0130 Oslo
Besöksadress:
St. Olavs gate 28
NO-0166 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22982910

Bokslut 201812
Omsättning: 891
Finansiella kostnader: 3 976
Resultat efter finansnetto: 7 744
Balansomslutning: 195 910
Omsättningstillgångar: 31 696
Kortfristiga skulder: 504
Justerat eget kapital: 142 426
Aktiekapital: 502
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 72,7%
Lönsamhet: 869,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,4%
Balanslikviditet: 6.288,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,0%