Jæger og Düring Ejendomme A/S
Norddigesvej 5
DK-8240 Risskov
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86245000
Fax: +45 86245831

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 5 326
Balansomslutning: 26 678
Omsättningstillgångar: 9 939
Kortfristiga skulder: 3 880
Justerat eget kapital: 14 829
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: 55,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 35,9%
Balanslikviditet: 256,2%