Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0834979-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201601
Antal månader: 12
Omsättning: 0
Resultat efter finansnetto: -1
Balansomslutning: 158 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 150 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 0
Justerat eget kapital: 158 Revenue Down
Aktiekapital: 7

Nyckeltal

Soliditet: 100,0%
Lönsamhet: -INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,6%
Balanslikviditet: INF%
Bokslut 201701
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: -1
Balansomslutning: 145
Omsättningstillgångar: 137
Kortfristiga skulder: 0
Justerat eget kapital: 145
Aktiekapital: 7

Nyckeltal

Soliditet: 100,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,7%
Balanslikviditet: INF%