JM Danmark A/S
Nyropsgade 14
DK-1602 København V
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 33457000
Fax: +45 33457070