Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 2587540-1

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201611
Antal månader: 12
Omsättning: 112 Revenue Down
Finansiella kostnader: 9 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -1 Revenue Down
Balansomslutning: 260 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 3 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 78 Revenue Down
Justerat eget kapital: 15 Revenue Down
Aktiekapital: 4

Nyckeltal

Soliditet: 5,8% Revenue Up
Lönsamhet: -0,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -6,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 3,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1% Revenue Down
Bokslut 201711
Antal månader: 12
Omsättning: 149
Finansiella kostnader: 6
Resultat efter finansnetto: 12
Balansomslutning: 216
Omsättningstillgångar: 7
Kortfristiga skulder: 58
Justerat eget kapital: 26
Aktiekapital: 4

Nyckeltal

Soliditet: 12,0%
Lönsamhet: 8,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,2%
Balanslikviditet: 12,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,3%