Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0917197-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201604
Antal månader: 12
Omsättning: 242 Revenue Up
Finansiella kostnader: 2 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 13 Revenue Down
Balansomslutning: 154 Revenue Up
Omsättningstillgångar:
Kortfristiga skulder: 20 Revenue Up
Justerat eget kapital: 48 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 31,2% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 5,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,1% Revenue Down
Balanslikviditet:
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,7% Revenue Down
Bokslut 201704
Antal månader: 12
Omsättning: 270
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 18
Balansomslutning: 145
Kortfristiga skulder: 21
Justerat eget kapital: 60
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 12

Nyckeltal

Soliditet: 41,4%
Omsättning per anställd: 22
Lönsamhet: 6,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 30,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,8%