Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1736574-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 21 580 Revenue Down
Finansiella kostnader: 27 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 682 Revenue Down
Balansomslutning: 5 982 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 20
Kortfristiga skulder: 2 064 Revenue Down
Justerat eget kapital: 3 916 Revenue Up
Aktiekapital: 169
Antal anställda: 20

Nyckeltal

Soliditet: 65,5% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 079 Revenue Down
Lönsamhet: 3,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 17,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 1,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,9% Revenue Down
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 21 900
Finansiella kostnader: 17
Resultat efter finansnetto: 711
Balansomslutning: 6 302
Omsättningstillgångar: 2
Kortfristiga skulder: 2 217
Justerat eget kapital: 4 084
Aktiekapital: 169
Antal anställda: 20

Nyckeltal

Soliditet: 64,8%
Omsättning per anställd: 1 095
Lönsamhet: 3,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 17,4%
Balanslikviditet: 0,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,6%