Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556091-4995

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201904 201804 201704
Antal månader: 12 12
Omsättning: 9 383 Revenue Up 6 769 Revenue Up 5 083
Finansiella kostnader: 56 Revenue Up 31 Revenue Down 38
Resultat efter finansnetto: 47 Revenue Up 10 Revenue Up 6
Balansomslutning: 5 480 Revenue Down 5 551 Revenue Up 3 902
Omsättningstillgångar: 5 398 Revenue Down 5 442 Revenue Up 3 631
Kortfristiga skulder: 1 762 Revenue Up 1 654 Revenue Up 942
Justerat eget kapital: 677 Revenue Up 644 Revenue Up 638
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 4 4 Revenue Up 3

Nyckeltal

Soliditet: 12,4% Revenue Up 11,6% Revenue Down 16,4%
Omsättning per anställd: 2 346 Revenue Up 1 692 Revenue Down 1 694
Lönsamhet: 0,5% Revenue Up 0,1% 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,9% Revenue Up 1,6% Revenue Up 0,9%
Balanslikviditet: 306,4% Revenue Down 329,0% Revenue Down 385,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9% Revenue Up 0,7% Revenue Down 1,1%
Bokslut 201904
Antal månader: 12
Omsättning: 9 383
Finansiella kostnader: 56
Resultat efter finansnetto: 47
Balansomslutning: 5 480
Omsättningstillgångar: 5 398
Kortfristiga skulder: 1 762
Justerat eget kapital: 677
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 12,4%
Omsättning per anställd: 2 346
Lönsamhet: 0,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,9%
Balanslikviditet: 306,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9%