Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556091-4995

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201804 201704 201604
Antal månader: 12 12
Omsättning: 6 769 Revenue Up 5 083 Revenue Down 5 748
Finansiella kostnader: 31 Revenue Down 38 Revenue Down 42
Resultat efter finansnetto: 10 Revenue Up 6 Revenue Up 3
Balansomslutning: 5 551 Revenue Up 3 902 Revenue Down 4 214
Omsättningstillgångar: 5 442 Revenue Up 3 631 Revenue Down 3 694
Kortfristiga skulder: 1 654 Revenue Up 942 Revenue Down 1 137
Justerat eget kapital: 644 Revenue Up 638 Revenue Up 597
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 4 Revenue Up 3 3

Nyckeltal

Soliditet: 11,6% Revenue Down 16,4% Revenue Up 14,2%
Omsättning per anställd: 1 692 Revenue Down 1 694 Revenue Down 1 916
Lönsamhet: 0,1% 0,1% 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,6% Revenue Up 0,9% Revenue Up 0,5%
Balanslikviditet: 329,0% Revenue Down 385,5% Revenue Up 324,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,7% Revenue Down 1,1% 1,1%
Bokslut 201804
Antal månader: 12
Omsättning: 6 769
Finansiella kostnader: 31
Resultat efter finansnetto: 10
Balansomslutning: 5 551
Omsättningstillgångar: 5 442
Kortfristiga skulder: 1 654
Justerat eget kapital: 644
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 11,6%
Omsättning per anställd: 1 692
Lönsamhet: 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,6%
Balanslikviditet: 329,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,7%