Exportera

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0201702-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201601
Antal månader: 12
Omsättning: 3 063 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 363 Revenue Up
Balansomslutning: 2 010 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 938 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 541 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 469 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 26 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 73,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 118 Revenue Up
Lönsamhet: 11,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 173,4% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,1% Revenue Up
Bokslut 201701
Antal månader: 12
Omsättning: 2 889
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 302
Balansomslutning: 1 895
Omsättningstillgångar: 917
Kortfristiga skulder: 571
Justerat eget kapital: 1 324
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 26

Nyckeltal

Soliditet: 69,9%
Omsättning per anställd: 111
Lönsamhet: 10,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 22,8%
Balanslikviditet: 160,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,0%