Impex Produkter AS
Gamle Drammensvei 107
NO-1363 Høvik
Kommun: Bärum
Län: Akershus
Telefon: +47 22327720
Fax: +47 22327725

Verksamhet

Salg av elektroniske måleinstrumenter og målesystemer for industri og matvarer.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:939 532 129
Etableringsår:1995
Dotterbolag till:Tosra AS
Omsättning (×1000) NOK:10 273

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Tor Sigurd Rande
Verkställande direktör:Tor Sigurd Rande
Marknad: Access krävs
Ekonomi: Access krävs
Försäljning: Access krävs
Produktion: Access krävs
Teknik: Access krävs
Inköp: Access krävs
Personal: Access krävs

Produkter och tjänster

Ammoniummätare

Amperemetrar

Amplitudmätare

Analogrecorder

Analysatorer

Analys-COD

Analysutrustning

Analysvågar

Audiometrar

Avgasmätare

Avloppsreningsanläggningar

Avläsningsinstrument

Avståndsmätare

Balansvågar

Belysningsprovare

Beläggningstjockleksmätare

Beröringsfri mätutrustning

Bordsvågar

Brusmätare

Bryggerimaskiner

Daggpunktsmätare

Dataloggrar

Datormiljökontroll

Dekadmotstånd

Differenstryckgivare

Differenstryckmätare

Digitala panelinstrument

Digitaltermometrar

Effektfaktormätare

Effektmätare

Elektronisk mätutrustning

Elektronisk styrning och automatik

Elinstrument

Elmätare

Elnätsanalyser

Elverksutrustning

Emissionsmätare

Energimätare

Fickvågar

Fjädervågar

Fuktkvotsmätare

Färgbestämningsapparater

Färgkontrollsystem

Gasanalysatorer

Gasmätare

Geotekniska instrument

Glansmätare

Golvvågar

Hastighetsmätare

Hygrometrar

Hårdhetsmätare

Hårdhetsmätare för gummi

Hårdhetsmätare för plast

Högspänningstestare

Impedansmätare

Indikeringsinstrument

Industriell vägning

Industrivågar

Infraröda termometrar

Infraröddetektorer

Infrarödkameror

Infrarödstrålare

Inspektionsinstrument

Instrument till vattenverksutrustning

IR-mätare

IR-pyrometrar

Isolationsprovningsutrustning

Jordfelsprovare

Jordmotståndsmätare

Jordspett

Kabeldetektorer

Kabelfelsökare

Kabelsökare

Kabeltestare

Kalibreringsinstrument

Kalibreringsnormaler

Kalibreringssystem

Kalibreringsutrustning

Kapacitansmätare

Kemikalier för analysering

Klorgasmätare

Klormätare

Koldioxidmätare

Kolorimetrar

Koloxidmätare

Kolsyremätare

Koncentrationsmätare

Konduktivitetsgivare

Konduktivitetsmätare

Kontakttermometrar

Kraftaggregattestare

Kraftförsörjningsutrustning

Kranvågar

Laboratorieinstrument

Laboratoriemaskiner

Laboratorievågar

Laserinstrument

Lasermätutrustning

Lasertermometrar

Linjeskrivare

Ljuddetektorer

Ljudnivåmätare

Ljusmätare

Ljusmätning

Loggrar

Luftflödesmätare

Luftfuktighetsdetektorer

Läckagedetektorer

Läckagelarm

Manometrar

Maskiner för kemisk-teknisk industri

Maskiner för livsmedelsindustrin

Materialprovningsutrustning

Mikrovågar

Miljöanalysutrustning, gas

Miljöanalysutrustning, vätskor

Miljökontrollintstrument

Miljöteknisk utrustning

Mobila vågar

Motormätutrustning

Motståndstermometrar

Mät- och reglerutrustning för extrudering

Mätelektroder

Mätelektronik

Mäthjul

Mätinsamlingssystem

Mätinstrument

Mätinstrument för livsmedel

Mätinstrument för möbelindustrin

Mätinstrument för röntgen- och strålbehandling

Mätinstrument för stålindustrin

Mätinstrument för träindustrin

Mätinstrument inom geofysik

Mätningsutrustning

Mätstativ

Mätutrustning för fordon

Mätutrustning för förbränningsmotorer

Mätutrustning för materialegenskaper

Mätutrustning för plaströr

Mätutrustning för processindustrin

Mätutrustning för tryckning

Mätutrustning och mätstyrning för verkstadsindustrin

Mätverktyg

Ohmmetrar

Olja i vattenmätare och vatten i oljamätare

Oljeanalyser

Optiska instrument

Optiska mätinstrument

Pallvågar

Personvågar

pH-elektroder

pH-mätare

pH-sensorer

Pipetter

Precisionsvågar

Processanalysutrustning för vätska

Processinstrument

Produktionsutrustning för elektronikindustrin

Protokollanalysatorer

Provinstrument

Punktskrivare

Redoxmätare

Registrerande instrument

Reostater

Resistansdekader

Restsyremätare

Rökanalysapparater

Rökgasanalysatorer

Service och reparation av mätinstrument

Skrivare

Skruvvågar

Spektrofotometrar

Stoftmätare

Strålningsdetektorer

Syremätare

Temperaturdetektorer

Temperaturgivare

Temperaturkalibratorer

Temperaturkontrollapparater

Temperaturnormaler

Temperaturregulatorer

Temperaturskrivare

Temperaturtransmittrar

Temperaturvakter

Temperaturövervakningssystem

Termisk analysutrustning

Termiska mätinstrument

Termoelektrisk utrustning

Termoelektriska pyrometrar

Termometrar

Termoskrivare

Testutrustning för industrin

Tjockleksmätare

TOC-analysatorer

Transientregistreringsutrustning

Trippmätare

Tryckgivare

Tryckluftsinstrument

Tryckmätare

Tryckprovningsutrustning

Tryckskrivare

Trådlösa mätinstrument

Turbiditetsmätare

UV-mätare

Vakuummetrar

Varvtalsmätare

Vattenaktivitetsmätare

Vattenanalysapparater

Vattenanalyser

Vattenkvalitetsmätare

Vattenmätare

Vetenskapliga instrument

Vindmätare

Vågar

Värmeflödesmätare

Vätskeanalysatorer

XY-skrivare

Ytskiktsmätare

Ytspänningsmätare

Ångtekniska instrument

Alternativa sökord

atp måler

atp-måler

saltmåler

Företagstyp

Agent

Grossist/ Distributör

Importör

Tillverkare

Bokslut 201912
Omsättning: 10 273
Finansiella kostnader: 26
Resultat efter finansnetto: 1 084
Balansomslutning: 4 577
Omsättningstillgångar: 4 397
Kortfristiga skulder: 1 160
Justerat eget kapital: 3 417
Aktiekapital: 200
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 74,7%
Lönsamhet: 10,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,7%
Balanslikviditet: 379,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,3%