Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1079636-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201606
Antal månader: 12
Omsättning: 448 Revenue Down
Finansiella kostnader: 29 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 9 Revenue Up
Balansomslutning: 213 Revenue Down
Omsättningstillgångar:
Kortfristiga skulder: 163 Revenue Up
Justerat eget kapital: -403 Revenue Up
Aktiekapital: 38

Nyckeltal

Soliditet: -189,2% Revenue Down
Lönsamhet: 2,0% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -2,2% Revenue Down
Balanslikviditet:
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,8% Revenue Up
Bokslut 201706
Antal månader: 12
Omsättning: 303
Finansiella kostnader: 23
Resultat efter finansnetto: 47
Balansomslutning: 191
Kortfristiga skulder: 173
Justerat eget kapital: -356
Aktiekapital: 38

Nyckeltal

Soliditet: -186,4%
Lönsamhet: 15,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -13,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 36,6%