Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0980463-8

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201604
Antal månader: 12
Omsättning: 5 569 Revenue Up
Finansiella kostnader: 19 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 350 Revenue Up
Balansomslutning: 2 999 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 157 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 201 Revenue Down
Justerat eget kapital: 797 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 24 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 26,6% Revenue Up
Omsättning per anställd: 232 Revenue Up
Lönsamhet: 6,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 43,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 7,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,3% Revenue Up
Bokslut 201704
Antal månader: 12
Omsättning: 3 186
Finansiella kostnader: 12
Resultat efter finansnetto: 96
Balansomslutning: 2 015
Omsättningstillgångar: 17
Kortfristiga skulder: 1 189
Justerat eget kapital: 826
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 41,0%
Lönsamhet: 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,6%
Balanslikviditet: 1,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,4%