Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556026-6883

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 6 399 728 Revenue Down 6 612 574 Revenue Down 6 744 948
Finansiella kostnader: 63 915 Revenue Up 55 096 Revenue Up 28 030
Resultat efter finansnetto: 67 449 Revenue Down 184 975 Revenue Down 612 321
Balansomslutning: 7 873 205 Revenue Up 7 712 367 Revenue Up 6 632 367
Omsättningstillgångar: 6 875 693 Revenue Up 6 322 405 Revenue Up 5 753 166
Kortfristiga skulder: 2 697 980 Revenue Down 2 742 602 Revenue Up 2 156 054
Justerat eget kapital: 4 516 188 Revenue Up 4 470 659 Revenue Up 4 333 872
Aktiekapital: 530 000 530 000 530 000
Antal anställda: 1 338 Revenue Down 1 575 Revenue Down 1668

Nyckeltal

Soliditet: 57,4% Revenue Down 58,0% Revenue Down 65,3%
Omsättning per anställd: 4 783 Revenue Up 4 198 Revenue Up 4 044
Lönsamhet: 1,1% Revenue Down 2,8% Revenue Down 9,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,5% Revenue Down 4,1% Revenue Down 14,1%
Balanslikviditet: 254,8% Revenue Up 230,5% Revenue Down 266,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,7% Revenue Down 3,1% Revenue Down 9,7%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 6 399 728
Finansiella kostnader: 63 915
Resultat efter finansnetto: 67 449
Balansomslutning: 7 873 205
Omsättningstillgångar: 6 875 693
Kortfristiga skulder: 2 697 980
Justerat eget kapital: 4 516 188
Aktiekapital: 530 000
Antal anställda: 1 338

Nyckeltal

Soliditet: 57,4%
Omsättning per anställd: 4 783
Lönsamhet: 1,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,5%
Balanslikviditet: 254,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,7%