Huset Venture Midtjylland
Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86283555
Fax: +45 86283563

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 1 016
Balansomslutning: 6 307
Omsättningstillgångar: 4 789
Kortfristiga skulder: 6 108
Justerat eget kapital: 199
Antal anställda: 150

Nyckeltal

Soliditet: 3,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 510,6%
Balanslikviditet: 78,4%