Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0948813-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201606
Antal månader: 12
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 4 Revenue Down
Balansomslutning: 305 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 31 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 0
Justerat eget kapital: 304 Revenue Down
Aktiekapital: 12

Nyckeltal

Soliditet: 99,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,3% Revenue Down
Balanslikviditet: INF%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201706
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: 5
Balansomslutning: 288
Omsättningstillgångar: 57
Kortfristiga skulder: 3
Justerat eget kapital: 285
Aktiekapital: 12

Nyckeltal

Soliditet: 99,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,8%
Balanslikviditet: 1.900,0%