Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556717-5020

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 5 300 Revenue Up 4 658 Revenue Down 4 846
Finansiella kostnader: 31 Revenue Down 36 36
Resultat efter finansnetto: 295 Revenue Up 273 Revenue Down 526
Balansomslutning: 5 345 Revenue Down 5 478 Revenue Down 5 992
Omsättningstillgångar: 2 045 Revenue Down 2 978 Revenue Down 3 492
Kortfristiga skulder: 2 694 Revenue Down 2 932 Revenue Down 3 535
Justerat eget kapital: 776 Revenue Up 671 Revenue Up 582
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 3 Revenue Down 4 4

Nyckeltal

Soliditet: 14,5% Revenue Up 12,2% Revenue Up 9,7%
Omsättning per anställd: 1 767 Revenue Up 1 164 Revenue Down 1 212
Lönsamhet: 5,6% Revenue Down 5,9% Revenue Down 10,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 38,0% Revenue Down 40,7% Revenue Down 90,4%
Balanslikviditet: 75,9% Revenue Down 101,6% Revenue Up 98,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,1% Revenue Up 5,6% Revenue Down 9,4%
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 5 300
Finansiella kostnader: 31
Resultat efter finansnetto: 295
Balansomslutning: 5 345
Omsättningstillgångar: 2 045
Kortfristiga skulder: 2 694
Justerat eget kapital: 776
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 3

Nyckeltal

Soliditet: 14,5%
Omsättning per anställd: 1 767
Lönsamhet: 5,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 38,0%
Balanslikviditet: 75,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,1%