Henrik Wessel A/S , Østerbro
Strandboulevarden 122
DK-2100 København Ø
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 39185511
Fax: +45 39185522

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: 1 586
Balansomslutning: 19 876
Omsättningstillgångar: 17 986
Kortfristiga skulder: 10 391
Justerat eget kapital: 1 485
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 40

Nyckeltal

Soliditet: 7,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 106,8%
Balanslikviditet: 173,1%