Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556364-6800

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 76 832 Revenue Up 62 633 Revenue Up 55 465
Finansiella kostnader: 261 Revenue Down 327 Revenue Up 184
Resultat efter finansnetto: 5 950 Revenue Up 1 242 Revenue Up 1 193
Balansomslutning: 41 767 Revenue Up 36 097 Revenue Up 27 224
Omsättningstillgångar: 23 206 Revenue Up 17 833 Revenue Up 13 556
Kortfristiga skulder: 14 213 Revenue Up 14 178 Revenue Up 9 835
Justerat eget kapital: 12 918 Revenue Up 8 283 Revenue Up 7 398
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 40 Revenue Up 38 Revenue Up 32

Nyckeltal

Soliditet: 30,9% Revenue Up 22,9% Revenue Down 27,2%
Omsättning per anställd: 1 921 Revenue Up 1 648 Revenue Down 1 733
Lönsamhet: 7,7% Revenue Up 2,0% Revenue Down 2,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,1% Revenue Up 15,0% Revenue Down 16,1%
Balanslikviditet: 163,3% Revenue Up 125,8% Revenue Down 137,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,9% Revenue Up 4,3% Revenue Down 5,1%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 76 832
Finansiella kostnader: 261
Resultat efter finansnetto: 5 950
Balansomslutning: 41 767
Omsättningstillgångar: 23 206
Kortfristiga skulder: 14 213
Justerat eget kapital: 12 918
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 40

Nyckeltal

Soliditet: 30,9%
Omsättning per anställd: 1 921
Lönsamhet: 7,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,1%
Balanslikviditet: 163,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,9%