H.E. Jørgensen A/S
Vordingborgvej 430
DK-4690 Haslev
Kommun: Nästved
Län: Region Själland
Telefon: +45 56303030
Fax: +45 56303049

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 12 352
Balansomslutning: 95 255
Omsättningstillgångar: 92 304
Kortfristiga skulder: 46 893
Justerat eget kapital: 48 363
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 56

Nyckeltal

Soliditet: 50,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,5%
Balanslikviditet: 196,8%