H. Nielsen & Søn A/S
Lillemarken 4
DK-4700 Næstved
Kommun: Nästved
Län: Region Själland
Telefon: +45 55725027
Fax: +45 55772427

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 4 268
Balansomslutning: 36 267
Omsättningstillgångar: 20 905
Kortfristiga skulder: 15 470
Justerat eget kapital: 12 252
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 71

Nyckeltal

Soliditet: 33,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,8%
Balanslikviditet: 135,1%