Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0915025-9

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201601
Antal månader: 12
Omsättning: 3 202 Revenue Up
Finansiella kostnader: 19 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 142 Revenue Up
Balansomslutning: 1 575 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 257 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 779 Revenue Up
Justerat eget kapital: 342 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 43 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 21,7% Revenue Up
Omsättning per anställd: 74 Revenue Down
Lönsamhet: 4,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 41,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 33,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,2% Revenue Down
Bokslut 201701
Antal månader: 12
Omsättning: 3 434
Finansiella kostnader: 19
Resultat efter finansnetto: 144
Balansomslutning: 1 658
Omsättningstillgångar: 243
Kortfristiga skulder: 845
Justerat eget kapital: 439
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 26,5%
Lönsamhet: 4,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 32,8%
Balanslikviditet: 28,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,8%