Gyldendal ASA
Postboks 6860 St. Olavs plass
NO-0130 Oslo
Besöksadress:
Sehesteds gate 4
NO-0164 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22034100
Fax: +47 22034105

Bokslut 201612
Omsättning: 1 814 686
Finansiella kostnader: 12 794
Resultat efter finansnetto: 91 032
Balansomslutning: 1 402 531
Omsättningstillgångar: 798 888
Kortfristiga skulder: 475 297
Justerat eget kapital: 704 546
Aktiekapital: 23 522
Antal anställda: 1 055
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 50,2%
Omsättning per anställd: 1 720
Lönsamhet: 5,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,9%
Balanslikviditet: 168,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,4%