Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556577-8163

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 12 264 Revenue Up 8 988 Revenue Down
Finansiella kostnader: 49 Revenue Up 48 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -294 Revenue Down 13 Revenue Down
Balansomslutning: 4 642 Revenue Up 3 379 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 4 083 Revenue Up 2 764 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 2 661 Revenue Up 1 630 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 252 Revenue Down 1 547 Revenue Up
Aktiekapital: 500 500
Antal anställda: 1 Revenue Down 10

Nyckeltal

Soliditet: 27,0% Revenue Down 45,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 12 264 Revenue Up 899 Revenue Down
Lönsamhet: -2,4% Revenue Down 0,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -23,5% Revenue Down 0,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 153,4% Revenue Down 169,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -5,3% Revenue Down 1,8% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 12 264
Finansiella kostnader: 49
Resultat efter finansnetto: -294
Balansomslutning: 4 642
Omsättningstillgångar: 4 083
Kortfristiga skulder: 2 661
Justerat eget kapital: 1 252
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 27,0%
Omsättning per anställd: 12 264
Lönsamhet: -2,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -23,5%
Balanslikviditet: 153,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -5,3%