Graff Kristensen A/S
Viborgvej 717,A
DK-8471 Sabro
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 87453333
Fax: +45 86242480

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: 1 650
Balansomslutning: 30 541
Omsättningstillgångar: 8 110
Kortfristiga skulder: 3 899
Justerat eget kapital: 4 485
Aktiekapital: 780
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 14,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 36,8%
Balanslikviditet: 208,0%