Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556001-6122

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 (koncern) 201812 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 10 970 000 Revenue Down 11 959 000 Revenue Down 12 884 000
Finansiella kostnader: 142 000 Revenue Down 160 000 Revenue Up 128 000
Resultat efter finansnetto: 454 000 Revenue Down 686 000 Revenue Down 849 000
Balansomslutning: 13 652 000 Revenue Up 10 480 000 Revenue Up 8 773 000
Omsättningstillgångar: 6 019 000 Revenue Up 4 455 000 Revenue Up 4 284 000
Kortfristiga skulder: 4 579 000 Revenue Up 2 752 000 Revenue Up 2 378 000
Justerat eget kapital: 5 968 000 Revenue Up 4 314 000 Revenue Up 3 873 000
Aktiekapital: 101 000 101 000 101 000
Antal anställda: 1 792 Revenue Down 1 805 Revenue Up 1699

Nyckeltal

Soliditet: 43,7% Revenue Up 41,2% Revenue Down 44,1%
Omsättning per anställd: 6 122 Revenue Down 6 625 Revenue Down 7 583
Lönsamhet: 4,1% Revenue Down 5,7% Revenue Down 6,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,6% Revenue Down 15,9% Revenue Down 21,9%
Balanslikviditet: 131,4% Revenue Down 161,9% Revenue Down 180,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,4% Revenue Down 8,1% Revenue Down 11,1%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 10 970 000
Finansiella kostnader: 142 000
Resultat efter finansnetto: 454 000
Balansomslutning: 13 652 000
Omsättningstillgångar: 6 019 000
Kortfristiga skulder: 4 579 000
Justerat eget kapital: 5 968 000
Aktiekapital: 101 000
Antal anställda: 1 792

Nyckeltal

Soliditet: 43,7%
Omsättning per anställd: 6 122
Lönsamhet: 4,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,6%
Balanslikviditet: 131,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,4%