Glumsø Ejendomsselskab Aps
Østergade 17,B
DK-4171 Glumsø
Kommun: Nästved
Län: Region Själland
Telefon: +45 57646085
Fax: +45 57647080

Bokslut 201412
Resultat efter finansnetto: -259
Balansomslutning: 10 300
Omsättningstillgångar: 2 806
Kortfristiga skulder: 4 692
Justerat eget kapital: 1 521
Aktiekapital: 501
Antal anställda: 12

Nyckeltal

Soliditet: 14,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -17,0%
Balanslikviditet: 59,8%